Seratli Law Office is een Turkse advocatenbureau, gevestigd te Istanbul. Wij hanteren een gezamenlijke praktijk, waarbij zowel bedrijven als particulieren op hoogstaand niveau juridisch advies en steun kunnen krijgen.

Onze diensten zijn:
- Bedrijfs- & Handelsrecht
- Arbeidsrecht
- Familierecht
- Rechtzaken
- Onroerend goederenwet
- Inzameling van de schuld

Volgens de wetgevingen in Turkije, zijn slechts advocaten verkiesbaar om crediteuren in de procedures van de schuldinzameling te vertegenwoordigen, en namens de cli nten in wettelijk proces te handelen. Seratli Law Office is gespecialiseerd in de internationale schuldinzamelingen. Hierbij wordt de cli nt eveneens vertegenwoordigd voor een incassering, waarbij de schuldenaar zich in een ander land bevindt dan de schuldeiser. Bovendien handhaven wij zowel een lokale als een internationale incasseringspraktijk.
• Onze Advocaten

Av. M. Serdar Seratli
Admitted to Istanbul Bar Association
Graduation: Istanbul University Faculty of Law

Av. Hakan Polat
Admitted to Istanbul Bar Association
Graduation: Istanbul University Faculty of Law

Av. Salih Samsa
Admitted to Antalya Bar Association
Graduation: Anadolu University Faculty of Law
• Praktijk Gebieden

Proces
Wij leiden inclusief de hulpstukken allerlei schulddwang- en uitvoeringsprocedures. Tevens assisteren...

Collectieve Wet
Wij nemen bedrijven in de Republiek Turkije met buitenlands kapitaal op, leiden aandeeloverdrachten...

Verzekering
Seratli / NET Law Office handhaaft een wezenlijke verzekeringspraktijk. Onze procureurs worden regelmatig...

Lichamelijk Letsel
Ongevallen gebeuren jammer genoeg, en vele mensen slagen er niet in om de juiste compensatie eenvoudig te...

Incasso
Volgens de verordeningen in Turkije, zijn slechts advocaten verkiesbaar om crediteuren in de procedures van de...
• Online Legal Advice

This section is temporarly out of service.
It will be available soon...

Thanks for your patience.

Seratli Law Office.
• Proces

Wij leiden inclusief de hulpstukken allerlei schulddwang- en uitvoeringsprocedures. Tevens assisteren wij in verscheidene processen, starten hierbij een rechtszaak en verdedigen allerlei claims betrekkend op Handelsrecht (inclusief, maar niet beperkt tot impliceren, witte kraagmisdaden, anticompetitieve praktijken, en geschillen die zich in het kader van huurcontracten en distributieovereenkomsten voordoen), consumentenbeschermingwet, perswet, werkgelegenheidswet, en intellectuele eigendom.

Wij wonen in de handhaving van buitenlandse oordelen en arbitrale toekenning in de Republiek Turkije bij.

Onze advocaten zijn ervaren bij het behandelen van een breed spectrum van geschillen, zowel in individuen en commerci le bedrijven, als in grote commerci le gevallen tot schuldinzamelingen. Onze procesdiensten omvatten:
- Commerci le geschillen;
- Professionele achteloosheid;
- Intellectuele eigendomovertreding;
- Arbitrage;
- Bemiddeling;
- Bedrijf en Individuele Vrijwillige Regelingen, waarbij uw crediteuren u de kans bieden om uw schulden over een periode van tijd te betalen, in de plaats van onvermogend te worden;
- De werkzaamheden van de insolventie, zowel tegen bedrijven als personen;
- Insolvente vennootschappen;
- Liquidaties en aanwezige crediteurenvergaderingen;
- De eisen van crediteuren voorafgaand aan en in de loop van insolventie;
- Huur en bedrijfsbezit, vooral behoud van titeleisen;
- Onrechtmatige handel en frauduleuze voorkeureisen.
• Collectieve Wet

Wij nemen bedrijven in de Republiek Turkije met buitenlands kapitaal op, leiden aandeeloverdrachten tussen bestaande buitenlandse en/of binnenlandse aandeelhouders, adviseren op alle wettelijke aspecten betreffende fusies en aanwinsten of bedrijven en collectieve activa, met inbegrip van het leiden van uitgebreide wettelijke ijveroverzichten van bedrijven, en geven juridisch advies betreft het algemeen collectieve beheer van lokale filialen of branches van buitenlandse bedrijven in de Republiek Turkije.
• Verzekering

Seratli / NET Law Office handhaaft een wezenlijke verzekeringspraktijk. Onze procureurs worden regelmatig behouden door buitenlandse als binnenlandse verzekeraars, zowel om hen van adviezen over dekking, evenals het procederen dekkingsgeschillen en declinaties in hof en arbitrage te voorzien. Wij worden ook behouden door verzekeraars om polissen en goedkeuringen voor interpretatie te herzien, evenals opstellend polis bepalingen en goedkeuringen voor uitgifte.
• Lichamelijk Letsel

Ongevallen gebeuren jammer genoeg, en vele mensen slagen er niet in om de juiste compensatie eenvoudig te verkrijgen, omdat zij op het gunstige ogenblik niet de juiste raad nemen. Wij behandelen allerlei claims die bijvoorbeeld veroorzaakt zijn op de weg, in de werkplaats en/of elders. De compensatie hoeft niet alleen verkregen te worden voor een verwonding, maar het kan ook beschikbaar worden gesteld voor bepaalde financi le verliezen. In de meeste gevallen kunnen onze ervaren rechtskundig adviseurs snel bepalen en aan de hand hiervan adviseren of een eis voor compensatie aangewezen is. Wij hebben ook ervaring in het bespreken van regelingen met verzekeringsmaatschappijen. Nochtans, waar een eerlijke regeling door onderhandeling niet kan worden bereikt, kan het starten van een juridische procedure noodzakelijk zijn. Wij maken een raming van kosten betrokken bij het bestrijden van uw zaak. Wanneer een juridische procedure noodzakelijk is, geven wij vanaf het begin een uitvoerig advies aan, over de perspectieven op succes.
• Incasso

Volgens de verordeningen in Turkije, zijn slechts advocaten verkiesbaar om crediteuren in de procedures van de schuldinzameling te vertegenwoordigen, en namens cli nten in wettelijk proces te handelen. Seratli/ NET Law Office is gespecialiseerd in internationale schuldinzamelingen en vertegenwoordigen eveneens cli nten voor het verzamelen van schulden die in n land voortkomen en inzameling in een ander land vereisen. Bovendien handhaven wij zowel een lokale als een internationale inzamelingspraktijk.

Een schuld-inzameling procedure bestaat in Turkije uit twee trajecten; het minnelijke en het rechtelijke traject. De eerste is een vriendschappelijke regeling (het minnelijke traject), die de plaatsbepaling van en het onderzoeken van de schuldenaar en het contacteren van hem impliceert. Hierbij wordt getracht een akkoord te bereiken op een informele manier. Het tweede deel van de schuld-verzamelende procedure (het rechtelijke traject) impliceert, het gaan naar het hof om de schuld te vereffenen. (Let wel op dat volgens de verordeningen in Turkije, slechts de advocaten verkiesbaar zijn om crediteuren in de procedures van de schuldinzameling te vertegenwoordigen, en namens de cli nten in wettelijk proces te handelen. Wettelijke transacties, overeenkomsten, en acties die door bedrijven namens crediteuren worden gemaakt zijn ongeldig en nietig. Deze transacties, overeenkomsten en acties kunnen namelijk partijen niet aan geschillen binden).

Telefon:
+90 532 635 9899

Fax:
+90 212 381 6337 (TR)
+1 512 597 1356 (USA)

Web:
www.seratli.nl
www.seratli.com

Email:
info@seratli.nl
info@serdarseratli.av.tr

Adres:
34437 Taksim - Istanbul Turkey